Møteplan og arrangementer

Her finner du informasjon om hva som skjer i Vestfold og Telemark SV fremover.

Møteplan 2022 Vestfold og Telemark SV

Last ned oppdatert møteplan for 2022, frem til årsmøtet 2023. Oppdatering vedtatt på fylkesstyrets møte 07.06.2022

Last ned møteplan 2022 – oppdatert 07-06-22

Årsmøtet 2022 for Vestfold og Telemark SV blir avholdt som fysisk samling på Park hotell, Sandefjord. I samarbeid med hotellet sørger vi for at godt smittevern blir ivaretatt.
Praktisk informasjon og saksdokumenter til møtet er lagt ut som egen nettsak på våre nettsider, dette blir fortløpende oppdatert frem til møtet.

Årsmøtet for Vestfold og Telemark SV er flytta til 13.-14. mars. Det blir digital samling.

På grunn av smittesituasjonen har fylkesstyret bestemt at fylkesårsmøtet holdes som en digital samling.
Det blir lagt ut praktisk informasjon og saksdokumenter til møtet på fylkesårsmøtet 2021, dette blir fortløpende oppdatert frem til møtet.


Det blir digitale nominasjonsmøter for Vestfold og Telemark SV

På gunn av smittesituasjonen har fylkesstyret bestemt at nominasjonsmøtene for fylkeslaget holdes som digitale møter. NY dato for møtene er lørdag 12.12.. Info om de digitale nominasjonsmøtene her.

Alle lokallag og sosialistisk ungdom har fått innkalling med delegatfordeling. Det er laga og SU som velger sine delegater.


OBS! – Folkevalgt og organisasjons-samling 2020 blir 12.-13. september

Her er program for samlingaLast ned

Samlinga er fullbooka, men ønsker du å stå på venteliste for deltakelse send en e-post til vestfoldogtelemark@sv.no eller ring distr.sekr. på 90 85 75 99

Flere av innledningene blir streamet på fylkeslaget sin Facebook–side. Oversikt med hvilke innledninger og tidspunkt blir lagt ut på Facebooksiden.


Nettmøte om Grønn Ny deal, onsdag 10. juni kl 18.00-21.00 – møtet vil bli streamet på fylkeslaget sin Facebookside.

(Erstatter sommersamling 13. juni – pga. smittevernrestriksjoner)

Innledning v/Ådne Naper, gruppeleder for SVs fylkestingsgruppe

For påmelding send e-post til vestfoldogtelemark@sv.no


Digital halvdagskonferanse om EØS-avtalen program for konferansen kan lastes ned på lenken under.

Program dagskonferanse 9. mai – EØS-avtalenLast ned

For påmelding – bruk denne lenken

https://forms.office.com/Pages/Response


Markeringer av den internasjonale kvinnedagen 8. mars

Over hele fylket er SVere engasjert i markeringer av den internasjonale kvinnedagen 8. mars

Landsoversikt finner du her https://forrige.sv.no/arrangementer-8-mars-2020/


Vestfold og Telemark SV holdt årsmøte 2020, lørdag 29. februar og søndag 01. mars på Vic Hotell i Porsgrunn.

Alle vedtak på uttalelser og arbeidsprogram 2020

ligger under http://forrige.sv.no/vestfold-og-telemark/vi-mener

På lørdagen får vi bl.a. besøk av partileder Audun Lysbakken, og på søndag kommer stortingsrepresentant Freddy Andre Øvstegård.

Å̊rsmøte VTSV 2020 – program justert pr. 19.02.20

Forretningsorden årsmøtet 2020 VTSV

Mandat til red.kom uttalelser

Delegatoversikt pr. 25. februar

Andre sakspapirer

Valgkomiteens innstilling – oppdatert pr. 26.02.

Forslag fra fylkesstyret ny valgkomite

Beretning 2019 VTSV

Valgkampevaluering sendes på e-post direkte til delegatene

og legges ut etter behandling på fylkesårsmøtet.

Beretning 2019 Fylkestingsgruppa VSV

Beretning 2019 – Fylkestingsgruppa TSV, Fellesnemnd til nytt fylkesting og Fylkestingsgruppa Vestfold og Telemark SV

Regnskap 2019 og Budsjett 2020

Kommentarer til regnskap 2019

Regnskap 2019 VTSV – justert pr. 19.02.20

Balanse VTSV pr. 31.12.19 – justert pr. 19.02.20  

Beretning fra interne revisorer VTSV 2019

Kommentarer til budsjett 2020

Budsjett 2020 – forslag


1. mai 2019 – oversikt lokale arr.Last ned

Landsoversikt over 1.mai-arrangement finner du her

https://forrige.sv.no/?ressurs=arrangementer-1-mai