Vestfold og Telemark SV holder digitale nominasjonsmøter

Publisert av: Vestfold og Telemark SV Publisert: 17. november 2020
Oppdatert: 16. juni 2021
Lesetid: ca. 2 min
På grunn av økende smitte i Vestfold og Telemark, og landet generelt har det blitt innført nye smittevernsregler som gjør at vi ikke kan gjennomføre møtene som planlagt. Vi planlegger digitale nominasjonsmøter 12. desember. Alle lokallag og delegater vil få beskjed om detaljene i løpet av nærmeste fremtid.

Vi ønsker lokallaga våre velkommen til nominasjonsmøter for henholdsvis valgkrets Vestfold og valgkrets Telemark. Begge møtene avholdes digitalt 12. desember. Valgkrets Vestfold fra 11.00-13.00 og valgkrets Telemark fra kl. 14.00-16.00. (OBS! nytt klokkeslett)

Dagsorden valgkrets VestfoldLast ned
Dagsorden valgkrets Telemark – OBS klokkeslett!Last ned

Bakgrunnen for at det er to separate møter er at til tross for fylkessammenslåingen så har vi fortsatt to valgkretser basert på de gamle fylkesgrensene.

Hvem har stemmerett på møtene? Valgte delegater fra lokallagene og SU har stemmerett på nominasjonsmøtene. Ønsker du å være delegat må du ta kontakt med ditt lokallag.

Forretningsorden 2020Last ned

Innstilte valglister: Nominasjonskomiteene for begge valgdistrikt har lagt frem sine innstillinger til valglister for valgkretsene. – Valgkrets vestfold og Valgkrets telemark

Levering av endringsforslag – Da det er svært krevende å håndtere benkeforslag på en god måte på et digitalt møte, oppfordrer vi alle delegater som evt. har endringsforslag til å levere disse på forhånd på dette skjema – helst innen onsdag 9. desember. Alle kandidater skal være spurt på forhånd. Alle endringsforslag må uansett være fremmet innen strek settes på møtet.

Praktisk rundt digitale møter: Vi sender ut oppdatert informasjon om hvordan den digitale løsningen fungerer på mail til alle delegater seinest en uke før møtet. Vi bruker nettmøteplattformen zoom og avstemmingsplattformen Go Plenum. Her finnes en hjelpeside hvor du kan lære mer om Go Plenum:  https://sv.goplenum.com/hjelpe

Ta kontakt med ditt lokallag eller vestfoldogtelemark@sv.no om du har spørsmål om dette.

Siden oppdateres med mer informasjon når nominasjonsmøtet nærmer seg.