På fylkestinget

Her finner du aktuelle oversikter og dokumenter for fylkesvalgkampen 2019

Vestfold og Telemark SV sine fylkestingsrepresentanter er:
Ådne Naper, gruppeleder, Torunn Hovde Kaasa og Kristian Erling Sommerseth.

Vararepresentanter er:

Vilde A. Berg-Nilsen, Farshad Mohseni, Charlotte Jahren Øverbye og Marianne Torgersen Skårdal.

Program Vestfold og Telemark SV 2019 2023 endelig vedtatt

Valgliste til Fylkestingsvalget 2019