På fylkestinget

Her finner du aktuelle oversikter og dokumenter for fylkesvalgkampen 2019

Vestfold og Telemark SV sine fylkestingsrepresentanter er:
Ådne Naper, gruppeleder, Grete Wold og Torunn Hovde Kaasa.

Vararepresentanter er:

Kristian Erling Sommerseth, Vilde A. Berg-Nilsen, Farshad Mohseni, Terje Norschau, Charlotte Jahren Øverbye og Marianne Torgersen Skårdal.

Program Vestfold og Telemark SV 2019 2023 endelig vedtatt

Valgliste til Fylkestingsvalget 2019