Fylkesstyret

Leder: Grete Wold
Telefon: 95107574
E-post: grete.wold@stortinget.no

Nestleder: Øyvind Olsen
Telefon: 91995375
E-post: oyolse@gmail.com

Styremedlem: Vilde Athena Berg-Nilsen
Telefon: 65490065
E-post: vildebergnilsen@gmail.com

Styremedlem: Nils Johan Svalastog Garnes
Telefon: 95178552
E-post: njaadd@gmail.com

Faglig leder: Lise Larsen
Telefon: 95453544
E-post: Lise.larsen@fagforbundet.no

Kvinnepolitisk leder: Hiam Al-Chirout
Telefon: 92686345
E-post: hiam_chirout@hotmail.com

Internasjonal leder: Aram Karim
Telefon: 91861535
E-post: aramkarim283@gmail.com

Miljøpolitisk leder: Lars Egeland
Telefon: 90194838
E-post: larse@oslomet.no

Næringspolitisk leder: Vicky Johnsen Margetts
Telefon: 48446397
E-post: vickymargetts@gmail.com

Leder fylkestingsgruppa Vestfold og Telemark: Ådne Naper
Telefon: 99383783
E-post: adne.naper@sv.no

SU-representant Vestfold og Telemark: Nicolai Bratsberg
Telefon: 90218987
E-post: nicolai02b@gmail.com

Første vara: Linn Schistad Camara

Andre vara: Birthe Carlsen

Vara for fylkestingsgruppa: Torunn Hovde Kaasa