Fylkesstyret

Leder: Grete Wold
Telefon: 95107574
E-post: grete.wold@stortinget.no

Nestleder: Øyvind Olsen
Telefon: 91995375
E-post: oyolse@gmail.com

Styremedlem: Olav Sannes Vika
Telefon: 93019123
E-post: osvika@online.no

Styremedlem: Nils Johan Svalastog Garnes
Telefon: 95178552
E-post: njaadd@gmail.com

Faglig leder: Lise Larsen
Telefon: 95453544
E-post: Lise.larsen@fagforbundet.no

Kvinnepolitisk leder: Sanja Pasovic
Telefon: 47649757
E-post: s_pasovic@hotmail.com

Internasjonal leder: Aram Karim
Telefon: 91861535
E-post: aramkarim283@gmail.com

Miljøpolitisk leder: Lars Egeland
Telefon: 90194838
E-post: larse@oslomet.no

Næringspolitisk leder:
Telefon:
E-post:

Leder fylkestingsgruppa Vestfold og Telemark: Ådne Naper
Telefon: 99383783
E-post: adne.naper@sv.no

SU-representant Vestfold og Telemark: Vilde Athena Berg-Nilsen
Telefon: 95490065
E-post: vildebergnilsen@gmail.com

Første vara: Linn Schistad Camara

Andre vara: Anniken Beckstrøm

Tredje vara: Birthe Carlsen

Vara for SU: Adele Mathisen