SVs kandidater til stortingsvalget 2021

SVs landsmøte vedtok partiets Arbeidsprogram 2021-2025 (Lenke til SVs sentrale sider) som er det programmet våre kandidater velges inn på.

Jørn Langeland, 1. kandidat valgkrets Telemark og Grete Wold 1. kandidat Valgkrets vestfold. Grafikk og foto

Du kan følge SVs førstekandidater på Facebook, eller kontakte de på e-post.
Jørn Langeland – Jørn Langeland til stortinget e-post jorn.langeland@sv.no
Grete Wold – Grete-Wold-til-Stortinget e-post grete.wold@sv.no

Valgkampgrupper

Det er nedsatt valgkampgrupper i begge valgkretsene, og ledes av en valgkampkoordinator. Her finner du kontaktinformasjonen til disse.

Valgkrets Telemark

Koordinator: Vilde Berg-Nilsen
E-post: vildebergnilsen@gmail.com og
vestfoldogtelemark@sv.no
Telefon: 908 57 599

Valgkrets Vestfold

Koordinator: Aram Karim
E-post: aramkarim283@gmail.com
Telefon: 918 61 535

Emner

valgkampstortingsvalgStortingskandidater