En eller to fylkeskommuner for Vestfold og Telemark?

Publisert av: marit.nagel.ronningen Publisert: 06. januar 2022
Oppdatert: 04. februar 2022
Lesetid: ca. 2 min

Kjære partikamerater – Godt nyttår!

Allerede 15.februar faller avgjørelsen om fylkeskommunens framtid. Fylkestinget skal avgjøre om vi skal søke regjeringen om oppdeling. 

Dette er en stor og viktig avgjørelse. Denne uka har fylkesadministrasjonen publisert kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for en høringsrunde i kommunene og sivilsamfunnet. Jeg legger ved dokumentene i denne e-posten. Høringssvarene vil være verdifulle for beslutningen, og for fylkestingsgruppas vurderinger i saken. Jeg oppfordrer alle folkevalgte i partiet til å ta del i debatten i kommunestyrene sine, og ytre deres ærlige mening om hva som er klokt å gjøre.

Høring om deling av Vestfold og Telemark – invitasjon til kommuner og sivilsamfunnLast ned
Beslutningsgrunnlag deling av VTFKLast ned
Informasjon til tvangssammenslåtte fylkesommuner om prosess og tidsplanLast ned

I spørsmålet om vi bør legge ned Vestfold og Telemark fylkeskommune og opprette to «nye» fylkeskommuner, er det mange argumenter i begge retninger. Det er uansett en stor og kostbar prosess, det berører ansatte og det berører organisasjoner i fylket.

Det berører også oss som parti og fylkeslag. Derfor er det viktig at vi bruker den lille tida vi har til å lytte til hverandre, diskutere med hverandre og rådgi hverandre. Fylkestingsgruppa vil gjerne møte lokallaga i vinter, på årsmøter og medlemsmøter. Jeg håper dere vil invitere oss med på møtene deres. Vi ser også fram til en grundig diskusjon i fellesskap på fylkesårsmøtet i februar. Ta også gjerne direkte kontakt med oss på telefon og e-post, for spørsmål og innspill, eller bare for diskusjonens skyld.

Kameratslig hilsen, Ådne Naper, Gruppeleder i fylkestinget – 99383783 adne.naper@sv.no