Lenge leve Distrikts-Norge!

Publisert av: marit.nagel.ronningen Publisert: 31. august 2021
Oppdatert: 31. august 2021
Lesetid: ca. 2 min
SV vil ha levende lokalsamfunn i hele landet. Vi vil sørge for mindre forskjeller – også mellom by og land.

Alle skal ha samme rettigheter og muligheter, og tilgang på samme service og tjenester, uavhengig av bosted. Fylker og kommuner skal ha råd til gode tjenester der folk bor, og fungere som samfunnsutviklere og pådrivere for attraktive bomiljø og næringsutvikling.

«Vi trenger en aktiv distriktspolitikk som sikrer folketallsvekst i distriktene, og som gir bosetting og lokalt handlingsrom slik at vi kan ta hele landet i bruk,» sier Jørn Langeland, 1. kandidat for SV i Telemark.

Han får støtte fra Vestfold:

«SVs motsvar til sentralisering er nærhet. Folk og lokalmiljø både i byområder og distrikt må oppleve nærhet til beslutninger og tjenester,» fortsetter Grete Wold, 1. kandidat for SV i Vestfold.

Hverdagsliv i distriktene

SV vil rulle ut en nærhetsreform der nødvendige offentlige tjenester leveres der folk er, og hvor statlige arbeidsplasser plasseres utenfor de store byene. Det er ingen naturlov at distriktene skal utarmes og rammes av fraflytting, det er et resultat av politiske valg

«Folk skal kunne bo over hele landet og SV vil sikre lik tilgang til tjenester slik at hverdagslivet og velferdstjenestene fungerer uansett om du velger å bosette deg i by eller bygd,» sier Wold.

Distriktene står overfor store rekrutteringsutfordringer i årene fremover og risikerer mangel på folk til å fylle viktige samfunnsfunksjoner.

«For å sikre tilgang til nødvendig kompetanse, er både nok studieplasser for spesielt lærere og sykepleiere, samt desentralisert utdanning innenfor både offentlig og privat sektor, avgjørende for å lykkes for folketallsvekst i distriktene,» forteller Langeland.

Fylkeskommunene må sikre at det finnes tilbud om utdanning som både næringslivet og offentlig sektor trenger, og som gjør at ungdom ikke trenger å flytte til byen for å studere.

1. kandidat for valgkrets Vestfold, Grete Wold og 1.kandidat for valgkrets Telemark, Jørn Langeland.

Vil styrke kommunene

Kamp mot sentralisering og flytting fra landsbygda til byene, tjener både by og land. En god distriktspolitikk og gode lokalsamfunn forutsetter aktive offentlige grep om næringsutvikling, transport og velferdstilbud.

«God bypolitikk og god distriktspolitikk forsterker hverandre og utgjør et helt nødvendig samspill i arbeidet for å bekjempe ulikhet og miljøproblem,» sier Wold.

SV vil skape gode kommuner for alle innbyggere, uavhengig av hvor i landet de bor. Dette kan vi få til gjennom vår omfattende styrking av kommuneøkonomien. SV mener alvor når vi sier at kommunene må styrkes.

«Norge trenger en aktiv distriktspolitikk, og der andre partier bare prater, setter vi faktisk av penger i våre alternative budsjett» fortsetter Wold.

SV setter av 10 milliarder mer til kommune- og fylkesøkonomien enn regjeringen for 2022. Det betyr for eksempel nærmere 69 millioner for Tønsberg og drøyt 66 millioner Skien og det betyr 6.5 million for Tinn og 1,5 million for Fyresdal. Dette kan for eksempel innebære 90 ekstra kommunale sykepleiere i Tønsberg og 102 ekstra helsefagarbeidere i Skien, og 9 helsesykepleiere i skolehelsetjenesten i Tinn og 2 ekstra kommunale sykepleiere i Fyresdal.

«SV vil gjøre det mulig for distriktskommunene å gi folk trygge arbeidsplasser og hele stillinger en kan leve av, legge til rette for næringslivet, tilby gode velferdstjenester fra barnehage til eldreomsorg og være attraktive steder å bo. Sånn vil vi opprettholde bosetting og utvikling over hele landet,» avslutter Langeland.

Les mer om vår politikk her:
SVs arbeidsprogram for neste stortingsperiode https://www.sv.no/politikken/arbeidsprogram/
Arbeidsprogram 2019-2023 for Vestfold og Telemark SV https://vestfold-og-telemark.sv.no/wp-content/uploads/sites/49/2019/08/Program-Vestfold-og-Telemark-SV-2019-2023-endelig-vedtatt.pdf